Єпископ Віктор (Бедь): "Антиукраїнські заяви мадярських активістів від «КМКС – партії угорців України», представників уряду Угорщини, керівництва Закарпатської ОДА, облради та окремих політиків, щодо мовного питання в Україні – безпідставні і провокаційні

RIAN 02578699.HR.ru pic905 895x505 668695 вересня Верховна Рада України ухвалила новий Закон України «Про освіту», в якому, зокрема, чітко нарешті визначено питання щодо обов'язкового вивчення та застосування в навчальному-освітньому, науковому та виховному процесі всіма громадянами України української мови як державної мови. Однак буквально у лічені години ухвалення цього закону в частині вивчення та застосування української мови в освітніх установах України виникла шалена критику з боку московсько-путінського тоталітарного режиму Російської Федерації (країни-агресора щодо України), представників промосковських і антиукраїнських політичних сил, колишніх комуністів та регіоналів в Україні, з боку промосковських урядів Угорщини і Молдови.

Украй негативну оцінку ухваленому Закону України «Про освіту» дали і представники сепаратистської за своїми поглядами мадярської партії «КМКС – Партія угорців України». До цього процесу відвертого очорнення мовної та міжнаціональної політики України недоброзичливим щодо всього українського політикам вдалося навіть долучити офіційних представників Церков, зокрема на Закарпатті – від єпископату та представників закарпатських єпархій Римо-Католицької Церкви, Угорської Реформатської Церкви, Мукачівської греко-католицької єпархії Римського понтифікату.

Але чи насправді є правові та інші підстави для такої шаленої антиукраїнської пропаганди й істерії, яку проти України розгорнули московсько-путінські пропагандисти та провокатори, представники сепаратистського кола мадярських політактивістів на Закарпатті від «КМКС» та промосковського уряду Угорщини Віктора Орбана.

За роз'ясненням щодо цього питання ми звернулися до відомого правника, богослова і народного депутата України 1-го скликання Віктора Бедь, доктора богословських наук, доктора юридичних наук, професора, єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви, голови Закарпатського обласного товариства борців за незалежність України в ХХ столітті.

– Владико Вікторе, з правової точки зору ухвалення нового Закону України «Про освіту» якимось чином порушує чи звужує конституційні та міжнародні права громадян України, зокрема з числа національних меншин, в мовному питанні та праві на навчання, збереження і розвиток, окрім державної мови, рідної мови національних меншин?

– Із перших днів новітнього відновлення нашої багатотисячолітньої української державності Актом про незалежність України, ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року, наша держава на конституційному і законодавчому рівні заклала найвищі стандарти з прав і свобод людини та громадянина, зокрема і щодо гарантування та забезпечення збереження й розвитку національних, культурних, мовних і духовних прав представників всіх національних меншин з числа громадян нашої держави. У питані збереження, розвитку, навчання і застосування мов національних меншин в Україні, зокрема угорців та румунів, Конституція України та українське законодавство є найбільш демократичним і ліберальним у світі. На сьогодні жодна країна Європи, навіть та ж Російська Федерація, в частині гарантованого забезпечення, збереження, навчання і розвитку української мови для представників багатомільйонної діаспори українців за рахунок державного бюджету європейської країни відповідних законодавчих норм не ухвалила.

Щоб не бути голослівним, наведу витяги з основних законодавчих актів із питань мовної політики в Україні та правового забезпечення гарантій збереження, розвитку і навчання щодо мов національних меншин у нашій державі на сьогодні.

Конституція України (витяг):

«Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

<...> Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

Закон України «Про засади державної мовної політики» (витяг):

«Стаття 7. Регіональні мови або мови меншин України.

1. Принципи мовної політики, викладені у статті 5 цього Закону, застосовуються до всіх регіональних мов або мов меншин України, які вживаються в межах її території.

2. У контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька.

3. До кожної мови, визначеної у частині другій цієї статті, застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, за умови, якщо кількість осіб – носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення.

За рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території <...>.

6. Регіональна мова або мова меншини (мови), що відповідає умовам частини третьої цієї статті, використовується на відповідній території України в роботі місцевих органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, застосовується і вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовується в інших сферах суспільного життя в межах і порядку, що визначаються цим Законом.

7. У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини, що відповідає умовам частини третьої цієї статті, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян – суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб <...>».

Закон України «Про національні меншини в Україні» (витяг):

«Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.

Стаття 16. У державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.

Стаття 18. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом».

Тож будь-хто як в Україні, так і за її межами, який уважно ознайомиться із українським законодавством, що регулює питання мовної політики, чітко побачить і усвідомить, що жодних підстав для звинувачення нашої держави в порушенні прав національних меншин стосовно збереження, навчання, розвитку їхньої рідної мови просто не існує.

– Але ж голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс співзвучно зі сепаратистськими голосами мадярських політиків-активістів від «КМКС», московськими та угорськими антиукраїнськими силами заявляють, що положення новоухваленого Закону України «Про освіту» суперечать законодавству України та міжнародним нормам щодо гарантій збереження, розвитку мов національних меншин та їхнього права на навчання рідною мовою національної приналежності. А насправді це так чи ні?

– Коли антиукраїнську пропаганду ведуть супротивники та вороги української національної і державної незалежності України, це можна зрозуміти, бо вони у такий спосіб проводять проти нас видиму і невидиму війну у формі застосування гібридних методів зовнішньодержавної і внутрішньодержавної агресії. А ми сьогодні живемо в умовах реальної війни московсько-путінського тоталітарного режиму Російської Федерації, її агентури в Україні та агентури і прибічників у світі проти української нації та Української Держави. Противники української нації, Держави України та Української Церкви використовують усі можливі та неможливі методи для політичної, соціально-економічної, духовної, національної, міжнаціональної та церковної дестабілізації в Україні. Тому в умовах гібридної війни брехня і поширення неправдивих відомостей, пліток, паніки, що можуть сколихнути політично-суспільний, міжнаціональний і міжконфесійний спокій, стають одними із головних методів інформаційної та психологічної атаки на свідомість на підсвідомість українських громадян, серед яких є і представники національних меншин.

Та поряд із цим дивує, коли в число тих, хто підтримує відкриту і неправдиву антиукраїнську пропаганду, потрапляють високопосадовці органів державної влади та місцевого самоврядування. Важко зрозуміти, якими мотивами керується голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, фактичний представник Президента України на Закарпатті, та голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, коли заявляють про те, що норми ухваленого Верховною Радою України 5 вересня ц. р. Закону України «Про освіту» суперечать конституційним, законодавчим і міжнародним нормам з питань мовної політики в Україні, зокрема щодо гарантій збереження та розвитку мов національних меншин. Бо насправді новоухвалений Закон України «Про освіту» повністю відповідає вищенаведеним нормам Конституції та законів Україні і жодним чином не порушує та не обмежує гарантовані мовні права національних меншин у галузі освіти, науки, культури, управління, побуту тощо.

Для прикладу наведу зміст ст. 7 новоухваленого Закону України «Про освіту», навколо якої недобросовісні політики як в Україні, так і за її межами намагаються вести брудну антиукраїнську пропаганду.

Новий Закон України «Про освіту», ухвалений Верховною Радою України 5 вересня 2017 року (витяг):

«Стаття 7. Мова освіти.

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава забезпечує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.

Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Це право реалізується через окремі заклади освіти, класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини та корінного народу України поряд з українською мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на заклади освіти, класи (групи) з навчанням українською мовою. Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, також гарантується право на вивчення рідної мови в державних і комунальних закладах освіти або через національні культурні товариства.

Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

2. Закладами освіти забезпечується обов'язкове вивчення державної мови, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови національної меншини як дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами».

Окрім вищенаведених норм українського законодавства, слід зазначити, що жодний навчально-освітній заклад із викладанням у ньому мовами національних меншин після 24 серпня 1991 року на Закарпатті не було закрито і не планується до закриття. Навпаки, за період відновлення державної незалежності України кількість дошкільних, шкільних та вищих навчальних закладів із викладанням у них мовою національних меншин: угорською, румунською, словацькою, ромською – тільки збільшилася в декілька разів.

Тож незрозуміло, в чому саме високого рівня державні службовці та управлінці – Геннадій Москаль, Михайло Рівіс та різного «покрою» політики, зокрема і від «КМКС – Партія угорців України», вбачають порушення прав національних меншин в Україні щодо мовного питання, бо особисто я – фахівець в галузі конституційного права – жодних таких порушень у новому Законі України «Про освіту» не знаходжу.

А що стосується вивчення, застосування і розвитку української мови як державної мови, то ці положення в нашій країні повністю відповідають Конституції України, базовим законам держави та міжнародним актам із прав людини в повному об'ємі і навіть більше.

– У різного роду критичних заявах щодо цього питання, які поширили регіональні і загальнодержавні ЗМІ, знаходимо протести за підписами представників низки політичних партій, які сформовані з числа колишніх комуністів, кадебістів, релігіоналів, різного роду українофобів, мадярських політиків-активістів «КМКС – Партія угорців України», як вже зазначалось, окремих представників регіональних органів державної влади і місцевого самоврядування на Закарпатті, а серед них, що найбільш дивно, навіть повноважних представників закарпатських єпархій Римо-Католицької Церкви Римського понтифікату (єпископ Шандор Зан Фабіан), Угорської Реформатської Церкви (єпископ Антал Майнек) та Мукачівської греко-католицької єпархії Римського понтифікату (священик Ференц Демко). Різні особистості ніби різні за політичними поглядами та церковною належністю, але виявилися одностайними щодо відверто неправдивої і брудної антиукраїнської пропаганди з мовного питання. Чому, на Вашу думку, так трапилося?

– Мотивація кожного із тих, кого Ви перерахували, є різною. Одні долучились до цієї антиукраїнської пропаганди внаслідок власного невігластва і неосвіченості в правових питаннях, навіть не перечитавши ухваленого Закону України «Про освіту», інші – заради дешевого, але, повірте, оманливого політичного піару серед угорської та проугорської частини населення-виборців Закарпаття, а треті – з кар'єрних та матеріальних інтересів. Думаю, що хто саме і до якої категорії належить, виборці Закарпаття, зокрема і серед угорської та румунської національної груп, розберуться самі й досить швидко.

Та поряд із цим є і ті, які послідовно, систематично й умисно долучаються до антидержавної політики на Закарпатті – під патронатом і в штатному режимі в інтересах чужих держав (зокрема Угорщини та Російської Федерації), отримуючи за це неабиякий зиск та преференції на майбутнє. Але у вивченні цього питання та протидії антиукраїнській діяльності агентів чужих держав на Закарпатті повинні діяти належним чином уповноважені спеціальні правоохоронні органи держави – органи прокуратури, Служби безпеки України та Зовнішньої розвідки України... Наразі їхня дієвість щодо порушеного питання не дуже помітна...

Стосовно представників вищезазначених церков, то я більш ніж упевнений, що недобросовісні політики ввели їх в оману і тим самим відверто підставили. Бо зміст заяв, які вони підписали на прохання горе-політиків, засвідчує однозначно, що вони не були ознайомлені з текстом новоухваленого Закону України «Про освіту».

– Мадярські політики-активісти від «КМКС – Партія угорців України», зокрема народний депутат України від блоку Петра Порошенка Василь Брензович, ректор Угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово) та депутат обласної ради Ілдико Орос, голова Закарпатської обласної ради Йосип Борто та низка інших стверджують, що вони захищають права угорської меншини на Закарпатті на навчання рідною угорською мовою. Це ж, у принципі, непогано і патріотично з їхнього боку чи не так?

– Стояти на захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема і прав національних меншин, є прямим громадянським обов'язком кожного громадянина України, незалежного від того, до якої національної групи він належить за народженням чи вихованням. А от поширювати неправду, вводити в оману своїх співвітчизників, вести антиукраїнську діяльність, налаштовувати негативно і вороже громадян проти своєї держави, внаслідок брехні і підступу породжувати міжнаціональне і політичне протистояння – це ганьба і, якщо хочете, навіть злочин проти українського народу й України.

Унаслідок тієї політики, яку безконтрольно, за сприяння органів державної влади і місцевого самоврядування протягом тривалого часу здійснює керівництво «КМКС» на Закарпатті за рахунок фінансової підтримки та політичного патронату Угорщини, переважна більшість громадян України угорської національності опинилась у тій ситуації, коли практично не володіє державною українською мовою. Так, за повідомленням регіональних ЗМІ, «на закарпатській Берегівщині тест із української мови не склали 63% абітурієнтів, на Виноградівщині – 34%. Такі сумні підсумки ЗНО-2017, інформує координатор громадського спостереження за ЗНО в Закарпатській області Громадська мережа «ОПОРА» Святослав Бабіля. Причому в окремих навчальних закладах ця цифра перевищує 90%: Гатянська ЗОШ – 94%, Яношівський ліцей – 92%, Варіївська ЗОШ – 89%. Так, 100% абітурієнтів Гатянської ЗОШ не склали іспит із історії України.

У Виноградівському районі, де, здавалося б, не такі катастрофічні показники, 34% абітурієнтів не склали іспит із української мови та літератури, є села, де поріг ЗНО з цього предмета не подолали 100% – це Неветленфолівська, Вилоцька та Великопаладська школи». Наразі мова іде саме про школи, навчання в яких ведеться угорською мовою під патронатом «КМКС».

Унаслідок такої обмеженої мовної та історичної підготовки значна частина українських угорців зі Закарпаття не змогла вступити на навчання до будь-якого вищого навчального закладу в Україні і, тим самим, обмежила себе у реалізації життєвих планів на майбутнє. Незнання української державної мови для багатьох угорців зі Закарпаття призводить до того, що вони не можуть вирішити питання свого працевлаштування, кар'єрного зростання та повноцінної реалізації конституційних прав.

Тож за цих умов ті політики-активісти від «КМКС – Партії угорців України», які самі добре оволоділи українською мовою, здобули належну вищу освіту в українських вишах, реалізували себе на професійному і політичному, а отже, кар'єрному і, відповідно, життєвому рівнях як в Україні, так і в Угорщині, а для переважної більшості українських угорців не бажають створити умови для отримання належної освіти з оволодінням українською державною мовою та знаннями з історії України, – роблять добро чи зло, захищають права співвітчизників угорського походження чи, навпаки, суттєво обмежують їх? На моє глибоке переконання, вони обмежують конституційні права і свободи українських угорців на здобуття повноцінної освіти в Україні. Тож Українська Держава зобов'язана створити і забезпечити належні умови для здобуття повноцінної освіти, зокрема вивчення та оволодіння українською державною мовою, всіма громадянами, включно з тими, які належать до національних меншин.

– Дякую Вам, владико Вікторе, за розмову та надані відповіді на злободенні питання, що виникли довкола ухваленого Верховною Радою України 5 вересня цього року нового Закону України «Про освіту» і забезпечення ним мовної політики в нашій державі.

Розмову вів головний редактор газети «Срібна Земля»
Олексій ШАФРАНЬОШ

Коментарі   

 
0 # AnnoDomini 25.09.2017, 14:06
перечитайте статейку свою_єпископів попутали записали протестантів в католики і навпаки_що із вас взяти_православ ния)))) тьма тьмою
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Стрічка новин

Усі новини

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Юраш нагадав Польській Церкві, що вона є відгалуженням Київської Митрополії

Юраш нагадав Польській Церкві, що вона є відгалуженням Київської Митрополії

31 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:607

Рішення Собору Польської Церкви щодо ПЦУ прокоментував у Facebook керівник департаменту з питань релігій ...

Кремль перетворив світове Православ’я на поле бою – аналітика EUvsDisinfo

Кремль перетворив світове Православ’я на поле бою – аналітика EUvsDisinfo

31 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:391

Кремлівська пропаганда активно використовує тему релігії у протистоянні із Заходом та особливо – у гібри...

З Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

З Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

30 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:359

На ім‘я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 28 жовтня 2019 року надійшов лист ...

Експерти прокоментували зустріч Зеленського з Патріархом Варфоломієм

Експерти прокоментували зустріч Зеленського з Патріархом Варфоломієм

12 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:524

Подробиці спілкування під час зустрічі президента Володимира Зеленського з Патріархом Варфоломієм не розкриваю...

Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна, – Вселенський Патріарх Варфоломій

Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна, – Вселенський Патріарх Варфоломій

10 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:492

У четвер, 8 серпня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський відвідав  резиденцію Вселенської Пат...

Елладська церква вступила в євхаристійне спілкування з ПЦУ

Елладська церква вступила в євхаристійне спілкування з ПЦУ

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:470

Митрополита Епіфанія згадали в диптиху на літургії в Афінах.

На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС

На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:550

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм в Туреччині сторони т...

Патріарх Варфоломій у розмові з Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності України

Патріарх Варфоломій у розмові з Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності України

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:390

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Фанарі Вселенський Патріарх Варфоломій укотре...

Російський священник заявив, що РПЦ “перестає бути Церквою Христовою”

Російський священник заявив, що РПЦ “перестає бути Церквою Христовою”

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:611

Російський протоієрей Георгій Митрофанов, професор Санкт-Петербурзької духовної академії, який більшу частину ...

Глава УАПЦ митрополит Макарій: будемо єднатись навіть зціпивши зуби, най Москва не тішиться

Глава УАПЦ митрополит Макарій: будемо єднатись навіть зціпивши зуби, най Москва не тішиться

14 червня 2018|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:937

Глава Української Автокефальної Православної Церкви митрополит Макарій в ефірі телеканалу Еспресо розповів про...

Митрополит Олександр (Драбинко): «Ми сьогодні пожинаємо наслідки того, що було недороблено свого часу, щоб убезпечитись від імперських амбіцій»

Митрополит Олександр (Драбинко): «Ми сьогодні пожинаємо наслідки того, що було недороблено свого часу, щоб убезпечитись від імперських амбіцій»

1 червня 2018|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:1075

Про війну або про розкол, або про якісь негаразди починає першим говорити той, на кому "шапка горить". У нас, ...