Зауваження щодо безпідставного блокування питання про державне визнання диплома доктора богословських наук Андрія Мелькова з боку Юрія Чорноморця під час засідання Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання МОН України

melkov chornomorecІз висновків доповідачів по докторській дисертації Андрія Мелькова на засіданні комісії МОН (25.10.2016 р.):
Юрій Чорноморець, щодо науково-богословської діяльності і дисертації А. Мелькова – виключно негативний висновок. При цьому:

1. Юрій Чорноморець потрясав у руках текстом кандидатської дисертації А. Мелькова (предмет якої та галузь науки цілковито відрізняються від докторської дисертації – авт.) та заявляв що залучить підрозділи зовнішньої розвідки, для того щоб роздобути з Москви і текст магістерської роботи того ж таки А. Мелькова... До чого це було, важко зрозуміти...
Але такими маніпуляціями і криком Юрію Чорноморцю вдалось увести членів комісії у оману.
2. На попередньому засіданні комісії Юрій Чорноморець безпідставно звинуватив Андрія Мелькова в тому, що він є не менше і не більше, як провідником ідей т.з. «руського мира». Отакої...
3. Одночасно із цим Юрій Чорноморець, під час засідання комісії відкрито і грубо висловив своє крайнє негативне ставлення до діяльності Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (2002 – 2014), яка діяла за часів Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УПЦ та перебувала у його прямому підпорядкуванні. І це не дивує, адже Юрій Чорноморець тривалий час перебуває у тісній співпраці та взаємодії із московським митрополитом РПЦ Іларіоном (Алфеєвим), митрополитом УПЦ МП Антонієм Паканичем, московським дияконом-українофобом Андрієм Кураєвим (з групи впливу того ж таки митрополита Іларіона (Алфеєва)). З цих причинта у співпраці з промосковськими силами Юрій Чорноморець і раніше підтримував політку протидії діяльності Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія, яка проводила українізацію церковного життя в УПЦ, досліджувала та висвітлювала правдиву історію України та Української Церкви, протидіяла поширенню ідей т.з. «русского мира» в УПЦ МП та в Україні. Саме ці причини стали головними в організації Московським патріархатом та її адептами в УПЦ МП гонінь проти керівництва Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія в 2009 – 2014 рр., та призвели до ліквідації академії, як релігійної організації, після упокоєння Блаженнійшого Митрополита Володимира (Сабодана).
4. При цьому, на засіданні комісії, 25 жовтня, Юрій Чорноморець надзвичайно поетично надав позитивний відгук про науково-богословську діяльність, кандидатську дисертацію та особистість єпископа Климента (Вечері), голови інформаційно-просвітницького синодального відділу УПЦ Московського патріархату.
В даному випадку без згадки про т. з. «русский мир»...
Віталій Шевченко (кандидатура співдоповідача запропонована Юрієм Чорноморцем):
1. «Загалом дисертація А.С. Мелькова «Жизненный путь инаучноенаследиепротоиерея А.В. Горского» справляє враження цілісного, оригінального (за винятком виявлених запозичень) і завершеного дослідження, в якому реалізовано комплексний підхід до висвітлення життя й багатогранної діяльності протоієрея Олександра Горського».
2. «... - наявність в докторській дисертації А. Мелькова значного текстового запозичення із кандидатської дисертації, що була захищена у 2007 р. під назвою «Лингвистические аспекты археологического описания рукописных собраний», і запозичення з якої (див. С. 124, 122 – 157, 160 – 161, 170 – 171) становлять переважну більшість її 4-го розділу (див. С 124 – 159);- дублювання висновків положень, які зустрічаються у кандидатській (див. С. 184 – 188) та докторській (див. С. 159 – 164) дисертацій; - обмеженість обсягу основного тексту дисертації А. Мелькова, який становить лише 227 ст., що не відповідає вимогам, які пред'являються до такого типу праць...».
Зважаючи на викладене, коротко зазначу: даний висновок (п. 2) Віталія Шевченка не зовсім відповідають дійсним обставинам справи і змісту дисертації Андрія Мелькова, про що буде зазначено нижче, і повністю не враховує діючі положення щодо порядку визнання документів про наукові ступені та вченні звання виданих вищими духовними навчальними закладами, які передбачають враховувати особливості при захистів дисертаційних досліджень в системі церков. При цьому слід зазначити, що по відношенню до інших дисертацій, які розглядає комісія, ці особливості враховуються, зокрема і Юрієм Чорноморцем та Віталієм Шевченком.
3. Далі у своєму письмовому заключенні Віталій Шевченко констатує взагалі не зрозумілі політизовані висновки, які не мають жодного відношення до предмету, змісту наукової дисертації та особистості Андрія Мелькова, та не можуть бути підставою для відмови у державному визнанні відповідного диплома про науковий ступінь, зокрема:
- «... маємо констатувати: обидва фігуранти, тобто постать досліджувана і дослідник до постановки питання в такому його вимірі надаються як достойники російського світу, з йому притаманними світосприйняттям, світо переживанням, ментальним настановами, ідеальними інтенціями релігійного капіталу тощо. Принаймні..., хоч-не-хоч дає підстави для політико-ідеологічних перестережень бодай з огляду на триваючу нині українсько-російську гібридну війну!»;
- «З іншого боку нам не раз спадало на думку, а чи то так вже й пекуча справа для української науки вдосконалювати погляд на життя й діяльність нехай заслуженої, шанованої, видатної, христолюбивої особистості, яка жодним чином не була пов'язана з Україною ані походженням, ані життєдіяльністю, і лише почасти предметом дослідницьких зацікавлень та й то обстоювала (інакше й не могло бути!) виразно імперські погляди як на давньоруське минуле (чого лише варті самі назви окремих історичних праць прот. Олександра Горського!), так і на політику самодержав'я в пору реакційного мракобісся (= аракчеєвщини), в якому Російській Православній Церкві відводилася не остання роль і до якого нехай опосередковано таки був причетний прот. Олександр Горський в період активної творчо-богословської та педагогічної діяльності.»;
- «... сказане по-своєму перегукується з претензійністю нинішніх поборників єдино істинності, коли з миром на устах російські найманці плюндрують терени східної України, а євроінтеграційна стратегія розвитку України зустрічає то відкритий, то прихований опір з боку прихильників «руського мира», тобто тих, чия політика тримається на «скрепахотеческихпреданий» та «имперскихвожделений.»;
- «Пан А. Мельков у цьому сенсі не виняток: йому щонайменше, значно миліша святоотцівська традиція імперського закрою, ніж прозахідні орієнтири розвитку. А матриця такого мислення в нинішні пріоритети європейського вибору України аж ніяк не улягає.»;
- «Відтак держава Україна не може бути зацікавлена в пропаганді антизахідних ідей, якими просякнена ідеологія російської імперії усіх часів. Але не секрет, що в багатонаціональній та конфесійно порізненій спільноті незалежної держави є ті, хто неприхильно наставлений щодо правильності обраного Україною курсу. В цьому, властиво, й полягає сутність нинішнього цивілізаційного виклику, в драматичних колізіях якого й маємо право на прочитання запропонована до розгляду дисертація А.С. Мелькова.»...
4. Поряд із тим, Віталій Шевченко зазначає і наступне:
«ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:
... якщо в процесі колегіального обговорення дисертації (якого на комісії так і не було – авт.) нами виявленій й щойно зазначені недоліки підпадуть під дію максимальної церковної економії..., то ми не без обмовок та застережень...:
1) висловимось за прийняття рішення про державне визнання диплома доктора богословських наук А.С. Мелькова...;
2) погодимось з тим, що присуджений Андрію Сергійовичу Мелькову науковий ступінь доктора богословських наук за спеціальністю «Богослов'я» відповідає науковому рівню системи освіти України – науковому ступеневі доктора наук».

Єпископ Віктор (Бедь), коротка репліка з вище наведеного: для тих, хто не читав докторської А. Мелькова та не знає його біографії:
1. Докторська дисертація А. Мелькова є поза політичною, цілісним, самостійним, завершеним науковим дослідженням і стосується життєвого шляху та науково-богословської діяльності одного із видатних російських науковців-богословів і ректора Московської духовної академії протоієрея Олександра Горського в ХІХ ст., роки життя: 1812 – 1875.
2. Загалом структура дисертації нараховує 312 сторінок: вступ – с. 4 – 11; розділи 1 – 5 – с. 12 – 219; висновки – с. 220 – 227; література – с. 228 – 257 (опрацьовано 304 джерела); додатки та цінні архівні матеріали – с. 258 – 312.
Дисертація пройшла наукову апробацію та підтверджена належною кількістю наукових публікацій та монографіями.
3. У тексті 4 розділу докторської дисертації є збіги з текстом 2 глави кандидатської дисертації при цитуванні одних і тих же джерел, наприклад, архівних документів (листи, плани опису рукописів тощо), а також при викладі фактів, наприклад, докладного перерахування всіх рукописів та їх характеристик, які увійшли в «Опис» Горського і Невоструєва. Тому зазначені фрагменти неможна вважати прикладами самоцитування. Виключення з докторської дисертації зазначених архівних матеріалів і фактів, зібраних автором у ході багаторічних досліджень, зробило б всю робот недосконалою, неповної та неякісної, позбавило б дисертацію своєрідності та унікальності.
Як висновок можна сказати, щоу в аналізованому тексті 4 розділу докторської дисертації якщо й є так звані самоцитування, то їх загальний обсяг становить близько 20-15% тексту тільки в одному із зазначених розділів, що в масштабах всієї дисертації становить не більше 3-5%. На цій підставі всі претензії щодо якості всього тексту та висновків докторської дисертації є необґрунтованими.
Додатково:
Оцінка дисертації рерайтера (оцінка оригінальності) http://www.wsgu.ru/servis/copy.php
Програма дозволяє порівняти два тести між собою і виявити їх схожість. Вроботі програми використовуються шингли і віддалі Левенштейна. Границею схожості, при якій велика вірогідність об'єднання текстів, є 25 % і більше по шинглам і 25 % і більше по віддалям Левенштейна.
Схожість досліджених текстів (за віддаллю Левенштейна) – 3.0534351145038%
4. За свою наукову і світоглядну гуманістичну діяльність протоієрей Олександр Горський постійно піддавався ущемленню і переслідуванню з боку політичної цензури Російської імперії. На десятиріччя його ім'я було забуте і заборонена до популяризації на теренах Російської імперії та колишнього комуністично-радянського СРСР.
5. Про майбутню україно-російську гібридну війну, яку ми сьогодні переживаємо, протоієрей Олександр Горський в ХІХ столітті іще не здогадувався і жодних прогнозів щодо неї не висловлював.
6. Андрій Мельков є сучасним науковцем, істориком, філологом, богословом та критиком всякого тоталітаризму. Він відкрито засуджує війну проти України, активно виступає в ЗМІ Російської Федерації та України, є палким прихильником і захисником України, за що постійно зазнає дискримінації і загроз в Росії з боку прихильників війни.Приймає активну участь в наукових заходах і форумах в Україні, які проводяться на базі вищих навчальних закладів та наукових установ.
7. Його дисертація, яка безпідставно піддана критиці Юрієм Чорноморцем (одним і з активних представників групи впливу московського митрополита Іларіона Алфеєва (РПЦ) в Україні) та організованою ним групою осіб, досліджує виключно життєвий і науковий спадок науковця і богослова протоієрея Олександра Горського і жодним словом не пропагує ідей сучасного т. з. «русского мира». Дисертація захищена в Ужгородській українській богословській академії імені святих Кирила і Мефодія (2014) з благословення Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УПЦ МП (спочилого на сьогодні у Бозі).
8. За структурою, змістом, кількістю сторінок та опрацьованих джерел, доданих додатків та архівних матеріалів дисертація А.С. Мелькова відповідає вимогам, які висовуються до наукових дисертацій з особливістю їх захисту в вищих духовних навчальних закладах.
9. Дисертація А.С. Мелькова та диплом доктора теологічних наук (виданого Ужгородською українською богословською академією імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви) відповідають всім критеріям і правовим підставам для державного визнання, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» від 19 серпня 2015 р. за № 652, Порядком державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за № 652) та Положенню про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання затвердженого наказом по Міністерству освіти і науки України про «Деякі питання державного визнання документівпро вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання» від 08 квітня 2016 р. за № 381.
10. Докторська дисертація А.С.Мелькова науково апробована, підтверджена рядом наукових публікацій та двома монографіями.
11. Зважаючи на вище викладене та беручи до уваги те, що 25 жовтня 2016 року не був повний склад членів комісії, не було проведено належне обговорення даної ситуації та не вислухано докази, питання щодо визнання диплому доктора богословських наук А.С. Мелькова виданого Українською богословською академією імені святих Кирила і Мефодія слід об'єктивно, неупереджено і фахово, з урахуванням особливостей захисту дисертаційних досліджень у вищих духовних навчальних закладах та затверджених з цього питання нормативних документів, слід розглянути на черговому засіданні комісії у її повному складі та за участі голови комісії.

Додаток:
1. Таблиця порівняння текстів, яка засвідчує факт відсутності надмірного самоцитування в дисертації А.С. Мелькова.
2. Текст докторської дисертації А.С. Мелькова.

3. Текст кандидатської дисертації А.С. Мелькова.

+ Віктор Бедь,
єпископ Мукачівський і Карпатський
Української Автокефальної Православної Церкви,
доктор юридичних наук,
доктор богословських наук, професор,
член Комісії МОН України з державного визнання
документів про наукові ступені та вчені звання
виданих вищимидуховними навчальними закладами
м. Ужгород,
02 листопада 2016 р.

Коментарі   

 
0 # Євген 04.11.2016, 00:08
Ось тут все написано:
Викладач Київських духовних шкіл УПЦ МП Ілля Бей влаштував чергову брудну провокацію проти Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія
http://bogoslov.org.ua/dumki/937-andrij-melkov-pro-chergovu-brudnu-provokatsiyu-illi-beya-proti-uzhgorodskoji-ukrajinskoji-bogoslovskoji-akademiji-imeni-svyatikh-kirila-i-mefodiya-upts-mp-2002-2014
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Чорноморець 03.11.2016, 15:13
тут все написано - хто він і що він http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/34620-eshhe-ob-odnoj-uzhgorodskoj-dissertacii.html
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Євген 03.11.2016, 01:59
Дозволяється... забороняється.. . самоцитування.. . Дайте посилання на закон? Для особливо обдарованих є табличка порівнянь відповідних розділів дисертації, там видно, що немає жодного самоцитування (хто придумав термін такий?). І ще, дисертації повинні розглядатися з урахуванням особливостей, які характерні для духовних академій. Тут причина ясна - Мельков хто? Вважають, що москаль, а таким у сучасній Україні немає місця... Кричали - Україна - це Європа. Хіба?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Северин 03.11.2016, 21:48
Самоцитування - це дійсно не те, а от автоплагіат саме те.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Чорноморець 02.11.2016, 22:02
Все остальное - это поэзия.
Ну там что Мельков работал в ОВЦС на Балашова, на "украинском направлении". Что он использует магистерку. ЧТо уровень текста не тянет на докторскую - что каждый может скачать, прочитать и понять.
Даже если б он был сотником Парасюком и героем АТО ничего б не изменилось, потому что или текст сооответвует требованиям министерства или нет. Или возможно приравнять или нет. В данном случае комиссия проголосовала и то что теперь появляется такой материал говорит только о том, что епископ Виктор Бедь недостоин быть членом комисии. Не зря в начале 2014 года Бедя не приняли в УПЦ КП. Не зря.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Чорноморець 02.11.2016, 21:55
Разрешается цитирование в докторской 20% текста в ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.
Он переписывает кучу всего в четвертом раз-деле - это никакак не описательная часть (обычно это 1 раздел, где рассматриваютьс я предшественники).
САМОЦИТИРОВАНИЕ-САМОПЛАГИАТ не в описательной части -запрещено вообще.
Пусть хоть на стену лезут, государство не признает. Так что дело не в Черноморце. Ну и объема нет.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Михайло 02.11.2016, 21:43
Чорноморець - агент Паканича і дрібний шулер! У чому його авторитетність? Кричати "караул" і погрожувати СБУ для захоплення якогось там тексту? Ганьба! Ось за списком робіт пана Мелькова видно, що він авторитетний науковець, які до нього претензії, крім того, що він захищав дисертацію в УУБА? Відгук пана Шевченка - це відгук доктора наук? Якась клоунада. Аракчеєв, кріпацтво... Робота з церковної історії, а її аналізували зовсім не історики, тому й такі дурниці з наукової точки зору. Дійсно упередженість, думаю, заздрість, що ось хто-то з Москви виявився краще. Соромно за таких "експертів". Гнати б їх подалі від МОН та богослов'я, бо вони компрометують Україну, займаються дискредитацією вищої освіти.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Северин 03.11.2016, 21:53
Щось Ви тут запуталися: то богослів'я, то церковна історія! Михайло, вони для вас одне й те ж, якщо так - то сумно...
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Северин 02.11.2016, 20:16
Таким чином, дана справа стане прецедентом, який, нарешті, буде орієнтиром для наступних здобувачів наукових ступенів, які виходять з богословських закладів.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 
 
0 # Северин 02.11.2016, 20:07
Як на мене, то аж надто емоційна стаття пана В. Бедя справить "ведмежу послугу" пану А. Мелькову, оскільки його доводи непереконливі. Натомість він стає на прю з відомими та шанованими в наукових колах фахівцями, які вказують на суттєві недоліки даної роботи, як за смисловими, так і за технічними параметрами. Чудово,що дана справа, з легкої руки В.Бедя, тепер вийде на широке обговорення і не лише спільноти фахівців, які, на моє переконання, дадуть гідну оцінку даному дослідженню, а на широке суспільне обговорення, де будуть дані відповіді на інші, але не менш важливі аспекти докторської роботи.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Стрічка новин

Усі новини

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Юраш нагадав Польській Церкві, що вона є відгалуженням Київської Митрополії

Юраш нагадав Польській Церкві, що вона є відгалуженням Київської Митрополії

31 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:598

Рішення Собору Польської Церкви щодо ПЦУ прокоментував у Facebook керівник департаменту з питань релігій ...

Кремль перетворив світове Православ’я на поле бою – аналітика EUvsDisinfo

Кремль перетворив світове Православ’я на поле бою – аналітика EUvsDisinfo

31 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:389

Кремлівська пропаганда активно використовує тему релігії у протистоянні із Заходом та особливо – у гібри...

З Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

З Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

30 жовтня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:356

На ім‘я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 28 жовтня 2019 року надійшов лист ...

Експерти прокоментували зустріч Зеленського з Патріархом Варфоломієм

Експерти прокоментували зустріч Зеленського з Патріархом Варфоломієм

12 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:521

Подробиці спілкування під час зустрічі президента Володимира Зеленського з Патріархом Варфоломієм не розкриваю...

Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна, – Вселенський Патріарх Варфоломій

Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна, – Вселенський Патріарх Варфоломій

10 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:488

У четвер, 8 серпня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський відвідав  резиденцію Вселенської Пат...

Елладська церква вступила в євхаристійне спілкування з ПЦУ

Елладська церква вступила в євхаристійне спілкування з ПЦУ

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:468

Митрополита Епіфанія згадали в диптиху на літургії в Афінах.

На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС

На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:548

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм в Туреччині сторони т...

Патріарх Варфоломій у розмові з Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності України

Патріарх Варфоломій у розмові з Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності України

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:387

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Фанарі Вселенський Патріарх Варфоломій укотре...

Російський священник заявив, що РПЦ “перестає бути Церквою Христовою”

Російський священник заявив, що РПЦ “перестає бути Церквою Христовою”

9 серпня 2019|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:606

Російський протоієрей Георгій Митрофанов, професор Санкт-Петербурзької духовної академії, який більшу частину ...

Глава УАПЦ митрополит Макарій: будемо єднатись навіть зціпивши зуби, най Москва не тішиться

Глава УАПЦ митрополит Макарій: будемо єднатись навіть зціпивши зуби, най Москва не тішиться

14 червня 2018|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:931

Глава Української Автокефальної Православної Церкви митрополит Макарій в ефірі телеканалу Еспресо розповів про...

Митрополит Олександр (Драбинко): «Ми сьогодні пожинаємо наслідки того, що було недороблено свого часу, щоб убезпечитись від імперських амбіцій»

Митрополит Олександр (Драбинко): «Ми сьогодні пожинаємо наслідки того, що було недороблено свого часу, щоб убезпечитись від імперських амбіцій»

1 червня 2018|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:1072

Про війну або про розкол, або про якісь негаразди починає першим говорити той, на кому "шапка горить". У нас, ...