Діяльність церкви «чеських братів» в Україні в XV–XVII ст.

jjjПопередники чеських братів в Україні

Вже у XV ст. жителі України були знайомі з працями реформаторів, що потрапляли сюди через Польщу та Чехію. Наприклад, праці Джона Вікліфа переклав на польську студент Краківського університету, гусит Андрій Галка з Добчина1. Польський хроніст реформаційних рухів Анджей Венгерський наводить дані про існування в XIV ст. вальденсів у Чехії, Моравії, Сілезії, Польщі, згадуючи про викриття інквізицією 1330 р. цілої колонії прихильників цього євангельського руху в Кракові2. І. Власовський зазначає: «Ніде в Европі не було стільки протестантських гуртків, як в Польщі»3.

Гусити та жидівствуючі

Багато дослідників повязували між собою рухи «жидовствуючих» та гуситів. Наприклад, В. Боцяновский вважає, що вчення «жидовствуючих» потрібно порівнювати з гуситськими та таборитськими ідеями, «распространявшимися в Литве»4. На думку Д. Чижевського, література «жидовствуючих» доводить її зв’язок із чеським гуситством5. Про їх зв’язки може свідчити книга «Беседе на ересь гуситов», яка стверджує, що таборити намагалися в усьому уподібнитись єссеям, там навіть присутня інтерполяція із «Юдейської війни» Й. Флавія, яка описує життя та звичаї єссеїв6. Характерно, що трактат ототожнює вчення гуситів з богомильством та з «жидовствуючими». Та й для всіх антигуситських творів XV в. на Балканах і в Молдові було звичним ототожнювати гуситів та богомилів.

Ідеї гуситів, а особливо — таборитів, мають багато спільного з поглядами «жидовствуючих». Таборити як і «жидовствуючі» не поклонялись іконам, відкидали пости, не святкували жодних церковних свят, виступали проти монашества, не визнавали мощів, а молитви до святих, матері Божої і апостолів вважали поклонінням ідолам7. Як і «ожидовлені», вважали, що всі народи мають слухати Слово Боже рідною мовою8. Таборитські священники використовували народну мову в богослужінні та релігійній літературі — відомий переклад з чешської на «просту мову» «Пісні пісень» відомий по списку кінця XV — початку XVI ст.9

Поширення гуситства в Україні

Гусизм буйно розростається в Україні. Про це свідчить трактат «Беседа на ересь гуситов» («гусов»), написаний в Україні на межі XV–XVI ст.: «Сій бо новопросвѣщении, колми сут лучшеи тех, яко не токмо во едином граду или веси жилище имьют и пребываніе, якоже они тога, но много множество монастырей, церкви по всей вселенней воздрузишася»10. Згідно трактату, гусити прийшли в Україну з Молдови, де їх патроном був князь Олександр Добрий. У творі також вказано, що гусити живуть в Україні общинами, займаються торгівлею та ремеслом, проповідують своє вчення. Зокрема вони навчали: «Церковь єсть толиково серце наше»; «Мы хощем послушати токмо книгы пророческыя и Мойсеевы книгы, и Псалтырь, и Єуангеліє, и Апостольскаа ученіа и откровеніе святого Іоанна Богослова».11

Чеські брати — відродження гуситства в Польщі та Литві

Після взяття імператором Фердинандом повсталої Праги в 1548 р. чеські брати були вигнані з Чехії й Австрії його розпорядженням. Близько тисячі їх осіло в Польщі, де ще жива була пам’ять про гуситство, і яка, за висловом І. Власовського «нагадувала озеро, до якого вливались численні води»12. Вони прибували цілими караванами, з жінками й дітьми. Особливо ласкаво прийняв у свою опіку Андрій Гурка, староста Великопольщі та Станіслав Остророг. Пробудження, розбуджене колись гуситством, відновилося з приходом до Польщі цих «чеських братів», або «Братської єдноти», як вони себе називали. Спорідненість народів та мов допомогли Чеським братам проповідувати свою віру. Це була перша організована протестантська церква Речі Посполитої і тому якийсь час грала провідну роль серед протестантів Східної Європи. Пізніше громади чеських братів посилилися завдяки біженцям з Моравії після війни в Чехії у 1620 р. та авторитету останнього єпископа Чеських братів, Яна Амоса Коменського.

Відомі прихильники та громади чеських братів

У Польському Королівстві чеські брати знаходять прихильників серед панів і маґнатів, передусім прихильники гусизму: Остророги, Лещинські, Кротовські, Опаленські, Липські, Оржельські та інші. На Галичині їх вчення приймають Горайські (давній православний рід). Є відомості й про гуситів у колі Яна Спитки з Мельтшина, володаря частини Галичини.13
Як засвідчують документи, у Литві чеським братам патронував Ян Кротовський, у Малопольщі — Рафал Лещинський, на українськобілоруському пограниччі — Микола Глібович. Одним із головних прихильників течії стає Якуб Остророг, представник роду, відомого давніми зв’язками з гуситами. Він 1553 р. відкриває у містечку Лешні церкву й школу для чеських братів, котра проіснувала до ХVIII ст.14 Фактично більше ста років Лешно виступало головним центром цього руху. Іншим центром було м. Познань15.
Їхні громади були особливо поширені в західних регіонах України — Волині, Галичині, Закарпатті. У волинському Берестечку під опікою Єжи Лещинського діяла громада, яку очолював в ХVII ст. доктор теології Маґдебурзької академії Ян Турновський16, брат Теофіла Турновського — суперінтенданта (керівника) «чеських братів». Існували громади у Влодаві та Венгрові (тут був пастором один з чотирьох братів Венгерських — Войцех) та в Закарпатті: у Бенатці, що неподалік Бардієва, на словацькому кордоні17.

Діяльність проповідників чеського братства в Україні

Як засвідчує лист чеського брата Кароля з Жеротина (датований 1668 р.), у ХVII ст. в українських землях мешкало чимало чеських еміґрантівбратчиків. Наприклад, у Галичині жив відомий діяч чеського братства, сподвижник Коменського — Ян Фікар, а під Львовом, у Дублянах, оселився Павло Крокочинський18. Активними діячами чеського братства в Україні були Єжи Ераст, уродженець Межибіжжя на Поділлі, та Войцех Максим з Вишні, колишній ксьондз „на Русі“19. Чеськими братами були брати Кришковські, передусім Лаврентій — співвидавець „Катехизису“ Симона Будного. На Берестейщині бував Іван Рокита — активний діяч чеського братства, літератор, знавець латинської, німецької, слов’янських мов. У складі посольства СиґізмундаАвґуста до Росії (1570 р.) Рокита відвідав Москву й проповідував своє вчення цареві Івану IV. Іван Грозний, побачивши у цих проповідях спільність з поглядами „люторів“, неприхильно поставився до місіонерства Рокити. Відповідь Грозного „єретику Рокитці“ відома під назвою „Відповідь государева“, увійшла в історію як пам’ятка слов’янської полемічної літератури20.

Прагнення до унії між чеськими братами та православними

Суперінтендант Теофіл Симон Турновський (1544–1608 рр.) — випускник Краківського і Віттенберзького університетів, автор твору „Дзеркало віри християнської в Польщі“ (Вільно, 1594 р.), активний діяч на міжпротестантських синодах. Він доклав чимало зусиль для об’єднання протестантів і право¬славних Речі Посполитої. На протестантському з’їзді в Торуні (1595 р.) він заявив про близькість «євангельської релігії» (протестантизму) до грецького християнства (православ’я), що ґрунтувалась на спільності слов’янських народів та їхніх мов21. Т. Турновський радив про¬водити спільні наради, богослужіння, відкривати школи. На Віденському з’їзді протестантів і православних у 1599 р. він був редактором проекту угоди, яка складалась з 18 пунктів вчення, у яких протестанти й православні не мали суттєвих розходжень. Один з пунктів: „Ми, чини, вельможне панство, радники, вершники та інші жителі Польського Королівства, Великого князівства Литовського та інших прилежних земель, … прихильники як грецької церкви, так і євангелицького сповідання, віруємо і сповідуємо єдиного в Трійці Бога, маємо одне і те ж одкровенне Слово Боже і Господа Ісуса Христа визнаємо єдиним та істинним главою Церкви“22.

Цей проект підтримали лютерани й кальвіністи (від їх партії на соборі були проповідники — Піотровський, Хржанстовський, Яницький та інші, та світські — князі Христофор, син Миколи Чорного, і Юрій, син Миколи Рудого, Радзивілли, воєвода смоленський Іван Абрамович, воєвода берестейський Христофор Зенович, маґнати Андрій Лещинський і Григорій Сапєга, Якуб і Христофор Сененські, Ієронім Чижевський, Якуб Семашко, Мартін Броневський, ймовірний автор „Апокрисису“, та ін.) Та православні — князі Костянтин і Олександр Острозькі, Сангушко, Вишневецький, Корецький, Соломирецький, Рожинський та ін. Проти угоди виступали православні єпископи, які прагнули до унії з Римом, в обмін на сенаторські звання. Угода всетаки була підписана, але стосувалася вона більше спільного відстоювання прав і взаємної допомоги. Союз протестантів і православних не був реалізований — у результаті програли обидві сторони.

Джерело:http://www.religion.in.ua/

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Стрічка новин

Усі новини

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Щодо «нововведень» в управлінні УПЦ МП в складі Російської Православної Церкви, у світлі рішень Архієрейського Собору Московського патріархату (29.11. – 02.12.2017)…

Щодо «нововведень» в управлінні УПЦ МП в складі Російської Православної Церкви, у світлі рішень Архієрейського Собору Московського патріархату (29.11. – 02.12.2017)…

4 грудня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:82

Канонічно-правовий статус УПЦ Московського патріархату, після чергового рішення від 30 листопада 2017 року Арх...

Єпископ Віктор (Бедь): "Для Першоієрарха УПЦ Київського патріархату Філарета (Денисенка) Московський патріархат знову матір-церква…"

Єпископ Віктор (Бедь): "Для Першоієрарха УПЦ Київського патріархату Філарета (Денисенка) Московський патріархат знову матір-церква…"

4 грудня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:70

Патріарх Філарет (Денисенко), Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату звернувся з ...

Блаженніший Митрополит Макарій: «Я не тримаюсь за Предстоятельство»

Блаженніший Митрополит Макарій: «Я не тримаюсь за Предстоятельство»

4 серпня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:380

На сьогоднішній день ситуація в УАПЦ дуже непроста: розпалюється скандал навколо руїн Червоногородського замку...

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

17 липня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:341

Інтерв'ю від 03 липня 2014 року, за два дні до упокоєння Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київ...

До 100-річчя початку відродження УАПЦ (1917 - 2017). "Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади"

До 100-річчя початку відродження УАПЦ (1917 - 2017). "Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади"

2 травня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:558

"Щоб відродити нашу церкву, щоб вдихнути в неї душу живу, ми мусимо вискочити з-під московської церковної влад...

Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): «Про Слово Боже, Церкву Христову, правду і неправду...»

Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): «Про Слово Боже, Церкву Христову, правду і неправду...»

31 березня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:1172

Відповідь Преосвященнійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською і Тер...

Особливості професії: Священик

Особливості професії: Священик

22 березня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:862

Хто ці люди та які завдання виконують. Які знання та риси для них згодяться Служіння, звершення таїнств, а це...

«У єпархіях УПЦ цікавляться Відкритим Православ’ям та прагнуть оновлення молитовного життя» — прот. Андрій Дудченко про промо-тур Молитовника

«У єпархіях УПЦ цікавляться Відкритим Православ’ям та прагнуть оновлення молитовного життя» — прот. Андрій Дудченко про промо-тур Молитовника

16 лютого 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:674

Вже майже рік працює Відкритий Православний Університет — просвітницький некласичний навчальний заклад, ...

Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): "Глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) офіційно підтвердив небажання вести переговори про об’єднання Українських Церков і вимагає тільки приєднання всіх інших під його руку…"

Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): "Глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) офіційно підтвердив небажання вести переговори про об’єднання Українських Церков і вимагає тільки приєднання всіх інших під його руку…"

9 січня 2017|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:4971

Під час передріздвяного інтерв'ю від 6 січня 2017 року для 5-го телеканалу, глава Української Православної Цер...

Московський Патріарх Кирило Гундяєв благословляє убивство українців та представників інших народів поза Російською Федерацією… А частина українців і надалі возносять йому хвалу…

Московський Патріарх Кирило Гундяєв благословляє убивство українців та представників інших народів поза Російською Федерацією… А частина українців і надалі возносять йому хвалу…

18 грудня 2016|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:2626

Московський Патріарх Кирило Гундяєв, глава Російської Православної Церкви та її структурного підрозділу УПЦ Мо...

Сценарії Митрополита Олександра (Драбинко) по набуттю автокефалії Українською Православною Церквою

Сценарії Митрополита Олександра (Драбинко) по набуттю автокефалії Українською Православною Церквою

8 грудня 2016|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:1344

Якщо Москва і Константинополь і надалі зволікатимуть з вирішенням “українського питання”, зростає ...

УАПЦ або УПЦ КП: чи змінять приналежність 20 громад на Хмельниччині

УАПЦ або УПЦ КП: чи змінять приналежність 20 громад на Хмельниччині

5 грудня 2016|Редактор БДУ - avatar Редактор БДУ|Hits:1046

«Дезінформацією, яка не відповідає дійсності» називає прес-служба Карпатської єпархії УАПЦ повідом...